browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Esileht

Jõgevamaa laulupidu on pühendatud Karl August Hermanni 170. sünniaastapäevale. K. A. Hermanni laule teab iga laulupeol käinud inimene. Karl August Hermann oli produktiivne helilooja: talle kuulub üle 300 helitöö. Suurema ja parema osa moodustavad koorilaulud. Koorilaule kirjutas K. A. Hermann kogu eluaja ning nende arv ulatub 200-ni. Lisaks koorilaulu kirjutamisele oli K.A. Hermann keeleteadlane. Tähtis lõik Hermanni keeletegevuses oli uute sõnade loomine ja terminivara kujundamine. On kokku loetud, et Hermann on teinud avalikult umbes 1200 uudissõnaettepanekut, millest on püsima jäänud umbes 140 sõna, kõige rohkem grammatika- ja muusikatermineid. Jõgevamaa laulupeoga „Kui siit pilvepiirilt alla vaatan!“ tahame kokku panna vana uuega, ja uue vanaga – vanad laulud ja lood, kuidas kõlavad tänapäeva? Kuidas seda näeb tänapäeva Hermann? Kuidas sünnivad uued lood? Uued sõnad? Uued teosed?

Igast inimesest saab looja. Looming – ükskõik, mis valdkonnas –  ühendab kõiki ühiskonna tasandeid. Näiteks kombinatsioon masin ja liikumine annab kokku: droonivideo ekraanile, et publik saaks nautida tantsukombinatsioone linnulennult – ehk pilve piirilt.

Jõgevamaa Laulupidu korraldab MTÜ Jõgevamaa Kultuurikoda.

 

Päise foto: Kairo Kiitsak

Tantsupeo foto: Andra Kirna